АС Клуб

asclub АС КлубНаправих сайта на http://www.asclub.org cool АС Клуб

“АС КЛУБ” е модерна и просперираща фирма с  дългогодишен опит на пазара. Дружеството работи в 4  направления и предоставя следните услуги:

Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.